Sök
CompuSoft logo

Vi är en stark partner

Välj en framtidssäker IT-lösning för ditt företag

CompuSoft är en stark lösningsleverantör för camping- och fritidssektorn

Välj en framtidssäker IT-lösning för ditt företag

Investera i en IT-lösning som skapar mervärde, frihet och nya möjligheter

3 viktiga faktorer när du väljer IT-leverantör

Digital frihet är avgörande för framgångsrika affärslösningar. Vi lever i en föränderlig värld och det kan vara svårt att hänga med. Detta ställer stora krav på din IT-leverantör och IT-arkitekturen. CompuSoft levererar nya möjligheter, men vad innebär det egentligen? Det innebär att vi erbjuder lösningar med en mycket flexibel arkitektur som gör att systemen kan anpassas till din verksamhet och att du inte begränsas av tekniska utmaningar. Att vi har en egen utvecklingsavdelning gör att vi i särskilt hög grad kan erbjuda anpassningar efter dina behov.

 

Framtidssäkring och stabilitet. Tekniken förändras, och att din IT-lösning är redo för morgondagens teknik och nya implementeringar är helt avgörande. Driften ska alltid fortlöpa stabilt och samtidigt ska den generella IT-säkerheten vara på högsta nivå. CompuSoft driftcenter ser till att alla dina system alltid fungerar optimalt.

 

Skalning av IT-lösningar
Se till att din IT-lösning kan skalas och utökas i takt med att ditt företag växer. Dina ambitioner och mål ska inte hindras av att din IT-lösning inte kan hänga med. CompuSoft erbjuder skalbara lösningar med en mängd tillägg och expansionsmoduler. Vi garanterar att din CompuSoft-lösning kan stötta och bidra till företagets tillväxt.

3 viktiga faktorer när du väljer IT-leverantör
Vi har högsta kreditvärdighet och en proaktiv ESG-strategi

Vi har högsta kreditvärdighet och en proaktiv ESG-strategi

 

CompuSoft har tilldelats den högsta kreditvärdighet ett företag kan uppnå. Därför kan du känna dig extra trygg när du samarbetar med oss. Det innebär att vi kan investera i säkerhet och nyutveckling. Samtidigt innebär det att vi kan ha en proaktiv ESG-strategi och göra en ärlig insats för att förbättra vår miljöpåverkan. Vi tar ansvar och har resurserna att genomföra positiva klimatåtgärder och bygga en mer hållbar framtid.

Miljöpris

Miljöpriset 2023

 

Vi är stolta över att kunna berätta att vi har fått ett miljöpris!

 

Nordfyns kommun delar varje år ut miljöpriset till ett företag som gjort en särskild insats för miljön under det gångna året.

 

CompuSoft får priset för sina insatser för hållbar avfallssortering och självförsörjning gällande den egna energiförbrukningen.

Miljöpris

Utnämnd till "Årets företag"

 

CompuSoft A/S har tilldelats utmärkelsen "Årets Företag 2020".

 

Priset överlämnades vid NEET's (förening för Nordfyns näringsliv och turism) generalförsamling av ordförande Jimmy Rasmussen.

 

Motivering till priset:

CompuSoft har lyckats med att under flera år utvecklas inom en av vår tids trender, nämligen upplevelser, fritid och semester.


CompuSoft är ett av Nordfyns exportföretag med export till flera marknader, bland annat Tyskland, Sverige och Norge.


Företaget har levererat en generellt god och stabil vinst, och under 2021 kommer det att ske en fysisk utökning av verksamheten i Søndersø.

 

Läs mer här

Se höjdpunkter och prisutdelningar från NEET:s generalförsamling

Utnämnd till "Årets företag"
Gasellföretag 2019

Gasellföretag 2019

 

CompuSoft Sales A/S har tilldelats priset "Gasell 2019" av Danmarks ledande affärsmedium, Børsen.

 

Årets ägarchef 2020

 

PwC har nominerat CompuSoft A/S till årets ägarchef 2020.

 

Se artikel från PcW

Årets ägarchef 2020
Årets succéverksamhet 2020

Årets succéverksamhet 2020

 

Den danska banken Spar Nord och det danska rådgivnings- och revisionsföretaget BDO har utsett CompuSoft A/S till årets succéverksamhet 2020.

 

Se artikel från Spar Nord