Sök
CompuSoft logo

Koncernlösningar

När du bedriver en verksamhet som inbegriper flera olika destinationer och/eller flera varumärken

En plattform för verksamheter med flera destinationer.

 

Bedriver du en verksamhet med flera olika destinationer, som var och en drivs som en separat avdelning eller som ett underföretag? Vår koncernmodul erbjuder möjligheten att administrera och samla alla administrativa processer i ett och samma system.

 

På så vis kan du enkelt få fram koncernens samlade försäljningssiffror och statistik, se detaljerad information om kassaflödet i de enskilda avdelningarna, omsättningssiffror m.m. Du kan också hantera både gemensamma och individuella priser, bokningsregler, dokument och marknadsföring.

 

Vår koncernmodul erbjuder:

 • Gemensam databas/lokal databas
 • Verktyg för administration och ledning
 • Gemensam ekonomi/uppdelad ekonomi
 • Marknadsföringsverktyg
 • Statistik, analyser (Business Intelligence) över alla dina anslutna verksamheter

Se både helhetsbilden och detaljerna

Vår plattform ger huvudkontoret en helhetsbild över alla destinationer och/eller varumärken.
Lösningen möjliggör använding/återanvänding av allt innehåll, t.ex. inställningar, regler, prisstrukturer, bilder osv. mellan de olika destinationerna.
Huvudkontoret kan styra allt det grundläggande centralt, och eventuellt välja att låta varje destination slutföra enskilda delar. Huvudkontoret kan också styra åtkomsten till data.
Vår koncernlösning innebär att destinationerna ges obegränsade möjligheter, men huvudkontoret har samtidigt full kontroll över vilka funktioner som ska aktiveras för varje destination.

 

Visa data över alla användare

Med vår koncernlösning kan du visa data över alla användare, vilket innebär att du inte behöver logga in enskilda användarkonton för att få samlad överblick.

 

Ha fullständig koll på dina företag

Huvudkontoret kan följa all information centralt och därmed se alla tänkbara detaljer om destinationerna.

Icon 1
 • Gemensam prislista med avancerade differentieringsalternativ
 • Gemensam hantering/anpassning av paket och erbjudanden
 • Gemensam/individuell kampanjhantering
 • Gemensam/individuell marknadsföring, behovsanalys och utvärdering
 • Bonusprogram
Icon 2
 • Internetbaserad bokningsportal
 • Gemensam dokumenthantering
 • Gemensam avtalshantering
 • Ägarfakturering och ägarbokning
Icon 3
 • Gemensam ekonomi
 • Gemensam debiteringshantering
 • Dagsbokslut med samlat/individuellt kassaflöde/omsättning      
 • Effektivitetshistorik för transaktioner per station och användare
 • Automatisk bokföring till alla kända redovisningssystem

Vi hittade flera projekt som du bör läsa