Sök
CompuSoft logo

Bokningssystem och administration

CompuSofts bokningssystem är en omfattande och mycket mångsidig boknings- och administrationsplattform som erbjuder alla de funktioner du kan drömma om.

CompuSofts bokningssystem erbjuder allt du behöver för att driva reception och betjäna gäster

CompuSofts bokningssystem erbjuder allt du behöver för att driva reception och betjäna gäster

CompuSofts bokningssystem är en professionell boknings- och administrationsplattform utformad för att möta de olika kraven hos turistföretag av alla storlekar.

 

CompuSofts bokningssystem är ett PMS-system (Property Management System) + ett CRM-system (Customer Relationship Management) och inkluderar allt du behöver för att driva reception och betjäna gäster. Bokningssystemet kan integreras med alla kända ERP-system och bokföringen kan automatiseras i olika utsträckning enligt dina behov.

 

Bokningssystemet utgör grundstenen i vår produktportfölj och kan kompletteras med en vilken som helst av de andra modulerna som ingår i vårt koncept. På så sätt kan bokningssystemet omfatta hela din anläggning och fungera som ett bakend-administrationsystem för onlinebokning, bokningskanaler, gästappar, åtkomstkontroll, kassaterminaler, biljettssystem, självbetjäningskiosker och mycket mer.

 

CompuSofts bokningssystem sammanställer och optimerar ditt företags arbetsprocesser så att din administrativa börda minimeras.

Fortsätt

keyboard_arrow_down
Icon 1

Individuella skräddarsydda användarprofiler för frontpersonal och nyckelmedarbetare effektiviserar alla arbetsprocesser

 

CompuSofts boknings- och administrationssystem är en flexibel IT-lösning för dit företag.

 

Systemet kan anpassas efter ditt företag och din personals vardag. I själva verket är systemet så flexibelt att även minsta detalj kan skräddarsys. Bokningssystemet innehåller allt som krävs i en välfungerande, effektiv reception.

 

I ett och samma system kan man t.ex. utforma olika användargränssnitt för de enskilda expediterna, för kontoret och för ledningen. På så vis har all personal möjlighet att få ett användargränssnitt som är anpassat efter deras specifika arbetsfunktioner.

Icon 2

Kundservice i världsklass

 

Smarta verktyg optimerar kvaliteten på den service som tillhandahålls i receptionen. Bokningssystemet erbjuder snabb kundhantering och bästa möjliga gästupplevelse.

Icon 3

Vi hjälper dig att minska arbetsbördan genom automatisering, effektivisering och integration

 

En framgångsrik verksamhet kräver samverkan mellan företagets affärsfunktioner och IT-lösning. CompuSofts boknings- och administrationssystem sammanför alla funktioner i en enda IT-lösning, samt erbjuder tydliga fördelar i det dagliga arbetet. Vi har automatiserat och förenklat en mängd olika rutinuppgifter och arbetsflöden. Det innebär att din personal kan arbeta effektivare och få mer tid över till andra uppgifter.

Icon 1

Fler funktioner än du kunnat drömma om

 

CompuSofts bokningssystem innehåller mängder av funktioner och verktyg som alla är utformade för att effektivisera arbetsflödet i receptionen och administrationen. Systemets många intelligenta funktioner skapar nya möjligheter för dit företag: enklare och bättre kundservice, riktad marknadsföring, professionell översikt och hantering av alla typer av bokningar, händelser och uppgifter, automatiserade kundkonton och dokumenthantering. Och alltihop kan skräddarsys för att passa just dit företag.

Icon 2

Brett utbud av tilläggsmoduler

 

Hos CompuSoft får du tillgång till en omfattande produktportfölj. Denna portfölj kan kombineras och integreras med ditt bokningssystem, så att du får en enhetlig IT-lösning som omfattar alla aspekter och utmaningar i din verksamhet.

 

Liste över utvalda tilläggsmoduler:

Ekonomisk integration, gruppbokning, händelsehantering, konferensmodul, cateringplaner, ägar-/administrationsmodul, onlinebokning, realtidssynkronisering av bokningskanaler, presentkortsmodul, tilldelningshantering, årskorthantering, voucher-modul, outlook-integration, Yield management och kundundersökningar m.m.

Icon 3

Ett enhetligt IT-system

 

Bokningssystemet utgör grundstenen i din reception och det kan integreras med alla andra CompuSoft-produkter. Exempel på sådana produkter är självbetjäningsterminaler för in- och utcheckning, MobilePay, åtkomstkontroll, förbrukningsbetalning, biljettförsäljning, restauranglösning, kassalösningar för butik, parkeringssystem och alla tjänster kopplade till detta. Vi ser till så att du får en fullständig överblick över dina gäster och din anläggning.

 

Alla data ligger samlade i ett och samma system. Enkel utvärdering av kassaflöde, tilläggstjänster och användning av faciliteter. Dina gäster får enkel tillgång till alla tjänster och faciliteter via en smartkod på sin mobiltelefon, chipkort, armband eller andra medier.

Skaffa dig insikt med hjälp av CompuSoft Dashboard och Business Intelligence

CompuSoft Dashboard är ett interaktivt, grafiskt verktyg som erbjuder en mängd alternativ för grafisk visualisering av dina data. Med hjälp av lättbegripliga grafer, diagram och mätare kan du enkelt skapa dig en helhetsbild av ditt företag. CompuSoft Dashboard består av utbytbara och konfigurerbara grafiska moduler som kan samla in data från olika datakällor och därmed tydliggöra hur de olika delarna av ditt företag samspelar med varandra.

 

Du kan till exempel se:

  • Antal bokningar efter produkttyp och kundtyp.
  • Antal bokningar i år jämfört med föregående år.
  • Var dina bokningar kommer ifrån (Telefonsamtal, onlinebokning, bokningskanaler, möte i receptionen m.m.).
  • Dagens mest sålda produkter.
  • Kassaflöde per kassa och expedit, jämfört med andra perioder.

 

Definiera din egen anpassade instrumentbräda och få insyn i alla viktiga nyckeltal.

Läs mer

keyboard_arrow_down
Skaffa dig insikt med hjälp av CompuSoft Dashboard och Business Intelligence

CompuSoft - en lösning, alla fördelar

 

(Sorry, the video is currently only with Danish texts)